Независни Синдикат Просветних Радника Војводине

Press clipping:
Batine u istoriju, vaspitne ćuške ostaju
Javna rasprava o Nacrtu krovnog zakona
Potraga za nestalim maloletnicima odmah
Prihodom od otpada pomaže bolesnima
Letnji kamp gitare na Gučevu

10.jul 2015.

Редовне ВЕСТИ можете пратити и на сајту
Синдиката радника у просвети Србије -
www.srpss.org.rs

................................................................................................

Прегледајте НОВО издање ИНФОРМАТОРА

................................................................................................

Školski raspust: Vreme da dušom dane (kom se može)

 skolski

   Upisom „malih maturanata“ u srednje škole i upisom maturanata na fakultete upravo završen je veliki (za tu decu i novopečene brucoše (i njihove roditelje) svakako i najvažniji) posao u kućama znanja. Iako za škole ostaje isto tako ne manje važan, a za zaposlene svakako najvažniji, posao oko podele časova i utvrđivanja liste za preuzimanje sa rokom - 15. avgust, to nije sprečilo najveći broj uprava u školama i njihovih stručnih služba da se i pre okončanja tog posla razbeže iz škola i zakatanče „svoje“ ustanove. Pri tome se ne zna ko je u većim mukama, da li rukovodstva u osnovnim školama koje kubure sa sve manjim brojem đaka ili rukovodstva u srednjim stručnim školama koja su zbog loše upisne politike dovedena u poziciju da su neke od tih stručnih škola bukvalno ostale prazne.
   Bez obzira na okolnosti sugerišemo predsednicima sindikata da budu aktivni oko preraspoređivanja časova kako taj postupak ne bi izmakao kontroli i kako ne bi bio obojen samovoljom direktora. Sugerišemo apsolutno poštovanje zakonitosti kako bi se izbegli bespotrebni sukobi i radni sporovi. Nadamo se da će posao oko listi za preuzimanje biti okončani na vreme kako bi se jedan broj kolega uhlebio na slobodan deo normu u drugoj školi i kako se ne bi u sistem uvodili novi i nepotrebni radnici.
   Kao što vidite očekuje nas velik i težak zajednički posao, stoga vam i želimo da se odmorite od nastavne godine koja je iza nas i pripremite za izazove koje nosi naredna školska godina i novi Zakon o javnoj upravi (sve sa platnim razredima), novi “krovni zakon” i kako reče ministar školski još najmanje četiri nova “školska zakona”, rasprava o Zakonu o univerzitetskom obrazovanju, primena pravilnika o ceni usluga u školama i racionalizacije koju primena tih pravilnika donosi.
   Poštovane koleginice i kolege, dok ste na zasluženom odmoru na koji ste otpremljeni sa nezasluženo malim primanjima, jedni bez jubilarnih nagrada, drugi bez otpremnina, mnogi bez plaćenih troškova prevoza, ... obaveštavamo Vas da ćemo sa redovnim dnevnim vestima krenuti 17. avgusta. U međuvremenu ćemo Vas obaveštavati saopštenjima ukoliko bude za to potrebe.

Srdačan sindikalni pozdrav i ugodan odmor želi Vam uredništvo sajta!

.................................................................................

Izmene „krovnog zakona“: Roditelji i škola zajedno protiv ulice

izmene

   Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, počela je 20. juna i približila se kraju. Završava se sutra, a posle okruglih stolova o Nacrtu zakona održanih u Nišu 1. jula, Kragujevcu 2, u Novom Sadu 6. jula i Beogradu, juče i prekjuče. Inače, stručna javnost i pojedinci su na ovaj Nacrt zapravo mogli da reaguju u periodu od godinu dana i to elektronskom komunikacijom s nadležnim ministarstvom. Razlozi za donošenje izmena i dopuna ovog zakona, podsećamo, nastale su zbog promena u društvu, kako na ekonomskom, tako i na socijalnom planu, kao i zbog potrebe za poboljšanjem pojedinih rešenja u Zakonu, čija primena dovodi do problema u praksi. Njegov cilj je i približavanje i usklađivanje našeg sistema obrazovanja i vaspitanja sa sistemom obrazovanja i vaspitanja Evropske unije i savremenog sveta. Temastki okrugli sto, održan u Novom Sadu, u Tehničkoj školi „Mileva Marić“, bio je posvećen pravima deteta i učenika, obavezama i odgovornostima i roditelja i staratelja.
   Po najoptimističnijem scenariju, predlog novog zakona u Skupštini će biti već u avgustu. Ako bude usvojen, opravdanja će na vreme morati da stižu već u prvom tromesečju nove školske godine.

Smanjiti masovno popravljanje ocena na Odeljenskom veću

   Tokom javne rasprave bilo je mnogo pritužbi i zahteva nastvnika da se nešto učini povodom masovnog popravljanja ocena na Odeljenskom veću. - To je pitanje nečije savesti. Šta god da napišemo u Zakonu, to se ne može rešavati administrativnim postupkom. Naša je preporuka da možda pokušamo da uvedemo pravilo, da ako već Odeljensko veće popravlja masovno neke ocene, neka o tome i napiše obrazloženje za Nastavničko veće. Možda će to ipak biti i neki filter, da se ta loša tendencija smanji – kaže Snežana Marković, pomoćnik republičkog ministra prosvete.

Zakonom protiv đačkog odsustvovanja iz škole

   Još jedna od zanimljivih tema, đačkog odsustvovanja iz škole, trebalo bi da bude obuhvaćena dopunjenim i izmenjenim Zakonom. Obaveza bi bila da se roditelj javlja školi čim dete dva dana odsustvuje. - Ovaj rok javljanja od dva dana predložili smo zato što, nažalost, imamo u praksi situacije da roditelj misli da im je dete u školi, nastavnik da je dete kod kuće, a ono je ko zna gde. Država je obezbedila i školu i nastavnika, a mladi čovek je na ulici. Naravno, ima roditelja koji su savesni, koji shvataju da su oni i škola na istom poslu vaspitavanja deteta. Nažalost, ima i puno onih koji očekuju da je to posao samo škole. Cilj je da tu komunikaciju makar administrativno ojačamo, da pozovemo državu u pomoć da uredi ono u čemu roditelji škola nisu uspeli da se dogovore – kaže Marković.

Novine zakona: Povezivanje vojnog sa civilnim obrazovanjem,
javno-privatno partnerstvo, ...

   Novine ovog Nacrta zakona donose, pored ostalog i povezivanje sistema vojnog obrazovanja sa civilnim - učenik koji uđe u vojni sistem obrazovanja bi, ako iz njega izađe mogao da se vrate u redovan sistem obrazovanja. Osim toga, potrebno je da ovaj zakon uskladi sa Zakonom o osnovnom obrazovanju odraslih. Nacrtom je predvđeno osnivanje centara za nastavne i vannastavne aktivnosti koji bi se više bavili onima što se sada odvija neinstitucionalno. U Nacrtu stoji i predlog da škole mogu da se osnivaju po metodu javno- privatnog partnerstva, jer verovatno postoje škole za koje je neko privatno lice, preduzeće ili neka kompanija zainteresovano da je oživi obnovi, i tu obrazuje kadrove koji su im potrebni. Takođe, predviđa se povratak zajedničkih stručnih službi, koje su nestale iz sistema pre nekoliko dcenija, a za njima u nekim sredinama ima potrebe i mogu dobro da funkcionišu.

Njilaš: Zakon bi narušio prava manjina

njilas

   Pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš ocenio je u sredu da predložene izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja krše pravo nacionalnih manjina na obrazovanje na maternjem jeziku. Njilaš je u saopštenju za javnost naveo da se predloženim izmenama i dopunama izjednačava dvojezična nastava sa pravom nacionalnih manjina da se školuju na svom maternjem jeziku, što je u suprotnosti sa Ustavom Srbije i sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. "Na osnovu navedenog, predlažemo da se zadrži postojeće zakonsko rešenje koje je u skladu sa Ustavom Srbije i Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina", naveo je pokrajinski sekretar.

Odluke škola i podaci moraće na internet

   Nacrt zakona sadrži i određene članove koji se tiču informacionog sistema, prikupljanja i obrade podataka zbog veće transparentnosti u donošenju odluka bitnih za rad škola i obrazovnog sistema – recimo, bolja evidencija gde ima nastavnika koji su ostali bez dela norme, informacije gde ima mesta, gde je raspisan konkurs za radno mesto... Pojačane su i obaveze obrazovnih ustanova – tako će biti obavezne da imaju internet stranicu koju moraju redovno da ažuriraju.

Neopravdani izostanci slučaj za socijalnog radnika?

   Ako dete izostane iz škole, a roditelj to ne opravda u roku od dva dana, rizikuje da mu na vrata dođe socijalni radnik. To predviđa Predlog zakona o obrazovanju, o kome se vodi javna rasprava. Da je đačko doba najlepše verovalo se da važi za sve đake. Poslednjih godina sve je više onih koji su češće van škole. Tako su i zabeležili četiri miliona neopravdanih časova, samo u školskoj 2012. Kada se na to dodaju i opravdani – oko 50 miliona izostanaka upisano je u dnevnike. Da se taj broj smanji – nova ideja u predlogu Zakona o obrazovanju. Ako dete ne dođe u školu dva dana, roditelj je u obavezi da javi razrednom starešini. U suprotnom, škola je dužna da obavesti roditelja. Ostane li i tada bez opravdanja, u trougao bi mogao da se umeša socijalni radnik. Predsednik Upravnog odbora Društva direktora škola Srbije Ivan Ružičić smatra da bi ta mera bila dobra samo ako bi povećala odgovornost roditelja. Ružičić smatra da to neće rešiti problem velikog broja izostanaka. Možda neće rešiti broj izostanaka, ali roditeljima bi pomoglo da znaju gde su im deca, kažu u Udruženju "Roditelj". Međutim, šta u praksi očekuje socijalne radnike – još ni oni ne znaju. Postavlja se pitanje imaju li dovoljan broj zaposlenih da pokriju i slučajeve neopravdanih izostanaka. Iz Centara za socijalni rad poručuju da će ta institucija kao izvršilac, sa kapacitetima sa kojima raspolaže, postupati na osnovu instrukcija donosioca odluka nakon stupanja novog zakona na snagu. Mera koja predviđa i uključivanje socijalnog radnika neće biti samo prazna pretnja, već realna mogućnost, veruju u resornom ministarstvu.

Izmene Zakona o visokom obrazovanju

   Profesori, studenti i resorno ministarstvo saglasni su da Zakon o visokom obrazovanju treba menjati. Zakon, usvojen pre deset godina, imao je šest izmena i dopuna, a svake jeseni pratili su ga studentski protesti. U izradu Nacrta zakona o visokom obrazovanju biće uključeno više od stotinu članova akademske zajednice, najavljuju članovi Radne grupe posle prvog sastanka. Srbija je 2004. godine, kada je aktuelni zakon pripreman, tek ulazila u bolonjski proces. Sada, kada otvara pregovore s Evropskom unijom o poglavlju 26, koje se tiče visokog obrazovanja, novi zakon mora da odgovori i na zahteve koji se postavljaju pred srpsko obrazovanje. "Nužno je preispitati neka rešanja u vezi sa načinom na koji se finansiraju studije, načinom na koji se ostvaruje akreditacija i integracija naučnoistraživačkog i nastavnog rada. Čitav niz novih pitanja ovaj zakon na pravi način treba da reguliše", napominje predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, profesor Dejan Popović.

Između neophodnog i poželjnog

   Neke uredbe aktuelnog zakona su zastarele, a neke nikada nisu primenjene, poput one da univerziteti i država svake godine potpisuju ugovor o finansiranju. "Ovde treba da radimo za interes visokog obrazovanja u celini, a ne za pojedinačan interes. Po meni su dva aspekta osnovna: način finansiranja univerziteta i to kako proizvodimo nastavnike. Nastavnici su suština. Kvalitet nastavnika određivaće kvalitet svih ostalih aspekata", ukazuje profesor Vladica Cvetković, predsednik Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja.

Jedno od otvorenih pitanja: Integracija univerziteta

   "Više govorimo o funkcionalnoj integraciji nego o pravoj integraciji. Neki univerziteti kao što je Univerzitet u Beogradu svakako svojom veličinom ne može da bude u potpunosti integrisan, ali integrisanost brojnih aktivnosti na univerzitetu već postoji", smatra predsednik Konferencije univerziteta Srbije profesor Vladimir Bumbaširević.

Zakona o visokom obrazovanju do kraja godine

   Pored članova Studentske konferencije univerziteta Srbije, u rad na izradi novog zakona biće uključeni i najbolji studenti, kao i naši naučnici koji rade na vodećim svetskim univerzitetima. Podsetimo, i profesori i studenti su još pre dve godine tražili hitnu izmenu Zakona o visokom obrazovanju. Nacrt novog akta treba da bude završen do kraja godine. "Prilikom razmišljanja o nekim zakonskim rešenjima uzećemo iskustva iz bar desetak evropskih zemalja. Možda je najbolje učiti na osnovu tuđih iskustava i iskoristiti ih – da ne pravimo greške koje neki priznaju da su napravili. Mi trenutno kaskamo za jednim delom Evrope, pa zašto da ne iskoristimo njihova iskustva", kaže državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, profesorka Zorana Lužanin.

“Skočio” prag za upis u gimnazije

skocio

   Roditelji svršenih osmaka su ovig dana bili u šoku kada su shvatili da im deca, sa solidnim poenima sa prijemnog ispita za srednje škole, neće upisati nijednu od željenih, jer su kvote skočile u odnosu na prošlu godinu. Učenici su liste želja pravili na osnovu rezultata iz prethodnih godina, ali se juče, za škole za koje je prethodne godine donja granica bila 50, granica pomerila na 80. - Sinoć smo imali sreće da uđemo na sajt Ministarstva prosvete i vidimo rezultate pre nego što je pukao od posete. Moj sin nije raspoređen ni u jednu školu. Važno je to što su nas deca unezverena zvala sa različitih strana ne znajući šta se dešava i kako to da nisu prošli nigde, a pravili su listu želja onako kako im je rečeno. Donja granica bodova je naprasno skočila i to mnogo, ne za bod, dva, tri. U Zemunskoj gimnaziji je prošle godine na primer trebalo 56,76 bodova, a od juče su u nju upisana deca iznad 81,66 - kaže Ivana S., kojoj nije jasno na osnovu čega su kvote naprasno pomerene. Nismo uspeli da dođemo do komentara u Ministarstvu prosvete, a u jednoj beogradskoj gimnaziji su poručili da bi deci trebalo zabraniti prepisivanje zbog koga su svi imali bolje rezultate nego ranijih godina.

Kikinda: U školama 80 slobodnih mesta

   -Od četiri kikindske srednje škole, plan upisa u prvom krugu ispunila je jedino Ekonomsko-trgovinska školi, pa je za buduće srednjoškolce u drugom krugu upisa preostalo još 80 slobodnih mesta u tri kikindske srednje škole. Svega nekoliko slobodnih mesta preostalo je u drugom upisnom krugu u kikindskoj Gimnaziji "Dušan Vasiljev", i to u četiri odeljenja gimnazije - dva društveno-jezičkog i dva prirodno-matematičkog smera. Prvi razred Tehničke škole upisuje 240 novih đaka, a za drugi krug upisa preostalo je 45 slobodnih mesta. Najviše, 25 slobodnih mesta preostalo je za upis na trogodišnje odeljenje - smer elektroinstalater i elektromehaničar za termičke uređaje, dok je na smeru tehničar za kompjutersko upravljanje preostalo još 10 slobodnih mesta. U kikindskoj Srednjoj stručnoj školi "Miloš Crnjanski" za drugi upisni rok na raspolaganju su 33 slobodna mesta, i to 15 na smeru prehrambeni tehničar, šest na smeru tehničar za zaštitu životne sredine, dok je za upis na smeru arhitektonski tehničar preostalo još 12 slobodnih mesta. Dodajmo da drugi upisni rok počinje u četvrtak, 9. jula.

Letnja škola srpskog jezika, kulture i istorije

   Svečano otvaranje Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije održaće se u ponedeljak, 13. jula 2015. godine, u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta, s početkom u 13 časova, navodi se u saopštenju Centra za srpski jezik kao strani. Letnja škola počinje s radom u nedelju, 12. jula, za kada je predviđen klasifikacioni test i zajednički obilazak grada, a trajaće do 2. avgusta. Školu će pohađati 47 studenata iz 24 zemlje sveta. Rok za prijavljivanje je još uvek otvoren, a sve informacije je moguće pronaći na web sajtu www.letnjaskolasrpskogjezika.com. Međunarodna letnja škola srpskog jezika, kulture i istorije osnovana je 1996. godine i od tada radi na "promociji kulture našeg regiona i podstiče, unapređuje i širi poznavanje srpskog jezika, književnosti, kulture i istorije izvan granica naše zemlje, kako među stranim studentkinjama i studentima serbokroatistike odnosno slavistike ili regionalnih studija, tako i među istraživačima i nastavnicima na stranim univerzitetima i u naučnim ustanovama", stoji u saopštenju.

Zlatni sa Praškog kvadrijenala

zlatni

   Mladi su budućnost ove zemlje, to je fraza, ali verujemo da je istinita i baš zbog toga mi volimo da vam predstavljamo mlade ljude koji postižu značajne rezultate Ovoga puta upoznaćete predstavnike Srbije koji su osvojili zlatnu medalju na ovogodišnjem Praškom kvadrijenalu, najvažnijoj međunarodnoj manifestaciji scenskog dizajna i prostora. Predstavnici Srbije osvojili su Zlatnu medalju na ovogodišnjem Praškom kvadrijenalu, najvažnijoj međunarodnoj manifestaciji scenskog dizajna i prostora. Na Fakultetu tehničkih nauka priređen je prijem za profesore i studente koji su bili u pobedničkoj ekipi. Umetnička olimpijada, kako je često nazivaju, jer se održava svake četiri godine, od 18. do 28. juna okupila je hiljadu umetnika iz 78 zemalja. U nacionalnom timu bilo je osamdesetak učesnika sa domaćih univerziteta, od kojih su gotovo polovina studenti i profesori sa Fakulteta tehničkih nauka novosadskog Univerziteta. Nagrađeni za postavku koja izaziva umetnike i posetioce na dijalog, te na njih deluje kroz vizuelna i prostorna rešenja, prvu nagradu doživljavaju kao obavezu za unapređenje budućeg stvaralačkog angažmana. Nacionalni tim na Praškom kvadrijenalu podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i obrazovnih, kulturnih, i privrednih institucija. https://www.youtube.com/watch?v=VbCQ9zzy70k

Antropologija budućnosti na Fruškoj gori
Izložbe, koncerti i radionice posvećene slavnom naučniku

   Tesla global forum, multimedijalni događaj, održava se i ove godine u julu u Novom Sadu i na Fruškoj gori, na Andrevlju. Manifestacija, koja se od 9. do 12. jula održava u čast i slavu Nikole Tesle, posvećena je popularizaciji nauke, obrazovanja i kulture. Ove godine festival se odvija pod nazivom i motom “Antropologija budućnosti”. - Poseban događaj je obeležavanje rođendana slavnog naučnika, 10. jula. Na taj dan 1936. godine Tesla je postao počasni građanin Novog Sada. Ove godine, na rođendan velikog naučnika, u Matici srpskoj će se istaknutim domaćim i svetskim ličnostima dodeliti priznanja Bela golubica i Tesla silver koin – kaže predsednik udruženja i direktor festivala Tesla global forum Goran Marić. - Dobitnici ovih priznanja su proslavljeni svetski načnici, književnici, reditelji, UNESKO lideri. Među njima je i pisac Vladimir Pištalo, američki nobelovac Rober Karl s Univerziteta Rais u Hjustonu i drugi. Posebno mesto u okviru festivala pripada omladinskom Tesla sajber kampu, koji će ove godine primiti oko 200 studenata sa domaćih i stranih univerziteta. Festival će okupiti naučnike, profesore, umetnike, pisce, producente i muzičare koji će preneti iskustva i znanje studentima kroz predavanja, okrugle stolove, panel diskusije, tematske radionice... 

Sombor: Prijem za đake generacije

sombor

   Za razliku od prethodnih godina, somborski gradski oci su sačekali da prođu upisi u srednje škole i prijemni ispiti na fakultete kako bi upriličili prijem za one najbolje učenike, đake generacije. Tako su u velikoj svečanoj sali Skupštine grada uručene povelje i prigodne novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara najboljim učenicima svih somborskih osnovnih i srednjih škola, dok je za najbolju među najboljima proglašena Ana Marija Uri, maturantkinja ovdašnje Gimnazije „Veljko Petrović“. Da je nagrada za đaka generacije otišla u zaista prave ruke posvedočila je i činjenica da je ova svestrana devojka i pre svečanosti već dobila indeks Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i to kao prvoplasirana na rang listi. Sa ovom vrednom devojkom će, što je takođe višegodišnja praksa, biti zaključen i ugovor o gradskoj stipendiji koju su i njeni prethodnici na najlepši mogući način, uspesima u daljem školovanju, u potpunosti opravdavali. Kao što običaj nalaže i ove godine su najbolji učenici primili povelje i novčane nagrade iz ruku gradonačelnika, Saše Todorovića, dok je najboljim maturantima predsednica Kola srpskih sestara Jelena Sekulić uručila knjige. Prvi čovek Sombora, Saša Todorović je imao i razlog za zadovoljstvo više, pošto je među nagrađenima bilo i onih kojima je i sam kao profesor istorije, predavao. Svojim rečima podrške i čestitkama pridružili su se i predsednik Skupštine grada Borislav Staničkov, kao i Čaba Sakač, gradski većnik zadužen za zaštitu prava manjina koji se ovogodišnjim laureatima obratio na maternjem, mađarskom jeziku.

Subotica: Korak dalje u inkluziji Roma

   Primer kako lokalne samouprave treba da sprovode Strategiju za inkluziju Roma, daje upravo Subotica, rečeno je nakon sastanka. Dr Goran Bašić, šef stručnog tima za pisanje „Strategije za inkluziju Roma u Srbiji 2015 – 2025“ je objasnio da su imali malo vremena da pripreme održiv i primenljiv dokument u lokalnim zajednicama. U sladu sa time pripremili su set mera i Subotica je među retkim gradovima u Srbiji gde je došlo do vidljivih promena u položaju Roma.- Predlog nove strategije će biti otvoren za ideje, a dokument pišu stručnjaci i civilno društvo. Kada se usvoji u septembru, neće biti samo dokument na sajtu, nego održiv plan – naglasio je Bašić. Član Gradskog veća zadužen za socijalna pitanja Milimir Vujadinović je istakao da je Subotica još prošle godine imenovala koordinatora za romska pitanja u gradu. On je izrazio zadovoljstvo zbog pozitivnih komentara i naglasio da će Subotica dosledno sprovoditi predložene mere.Prema predlogu nove Strategije, najveći deo aktivnosti je „spušten” na lokalni nivo, bazira se na romskoj porodici, a predlaže se efikasan sistem monitoringa. Najveći problem je i dalje nezaposlenost. - Pitanje integracije Roma nije romsko pitanje, nego pitanje srpskog društva. Vlada Srbije tome posvećuje najveći mogući značaj – rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dr Nenad Ivanišević. - Subotica je odličan primer kako se odmaklo korak dalje od većine opština po pitanju inkluzije Roma. Za predsednika radne grupe imenovali smo predsednika Romskog nacionalnog saveta, jer najbolje poznaje problematiku. Svako društvo mora da se izbori sa ksenofobilom i neprihvatanjem drugačijih ljudi, podsetio je Ivanišević, jer ovde se ne radi samo o Romima, nego i svima koji su drugačije verske i seksualne orijentacije, migrantima i drugima čija su prava ugrožena.- Srpsko društvo nikada nije bilo ksenofobično, a ova Strategija ima za cilj da pokaže da Srbija nikada nije dizala zidove, neće ih ni dizati i uvek će pomoći ljudima koji su drugačiji – naglasio je Nenad Ivanišević.

Studentkinja jedna je od naših najuspešnijih vajarki

   Mlada studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu, Jelena Prokopović, jedna je od naših najuspešnijih vajarki. Sa 23 godine, ona ima preko 20 izložbi, kao i brojna domaća i strana priznanja. Jelena Prokopović, počela je da crta još kao devojčica i tada pala u zagrljaj te velike umetnosti. Kako je teklo školovanje, ona je svoje crtačke sposobnosti sve više razvijala, a logičan sled događaja, bila je Akademija umetnosti u Novom Sadu. Jelenini roditelji bili su skeptični, međutim, ljubav, želju, ali i umetničke gene, nisu mogli da zanemare. Proces pravljenja skulpture, veoma je kompleksan, objašnjava Jelena i dodaje da on počinje od istraživanja skulptura drugih umetnika. Skulptura „Metamorfoza", za koju joj je trebalo tri meseca, dobila je i godišnju nagradu Akademije umetnosti za najuspešnije umetničko delo. Jelena iza sebe ima preko 20 grupnih izlozbi, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, a prva samostalna izložba zakazana je za peti oktobar u Fabrici u Novom Sadu. Veliki rad je recept za siguran uspeh, kaže Jelena. "To je u svakoj disciplini, ne samo u umetnickoj nego bilo kojoj drugoj. Rad mora da nadoknadi sve sto talenat nije. Talenat je vrlo mala stvar, ustvari na koju vrlo kratko u zivotu možemo da se oslanjamo, a ljubav u stvari samo pruža neku potrebu. Ljubav je ustvari potreba da radimo", kaže vajarka. https://www.youtube.com/watch?v=NPzq3eTlfhQ

Više mesta za knjige i dečje radionice

vise

   Tek što je počela da radi na novoj adresi i u prostoru gotovo duplo većem od onog koji je imala u Ulici karlovačkioh đaka 4, biblioteku „Branko Radičević” u Sremskim Karlovcima očekuje novo proširenje. Odlukom predsednika sremskokarlovačke opštine Milenka Filipovića, biblioteci je ustupljen na korišćenje i ostatak prizemlja zgrade u Preradovićevoj 1a, tako da će raspolagati sa svih 205 kvadratnih metara, koliko taj deo objekta ima. Prvobitna namera lokalne samouprave u Sremskim Karlovcima bila je da se celo prizmelje ustupi bibiloteci, ali je onda odlučeno da se zadrže dve prostorije za potrebe drugih korisnika, ali se od toga odustalo. Zahvaljujući tome, bibliotečki fond karlovačke biblioteke, koji sad ima 25.000 knjiga, moći će da se rasposredi na dodatnih pedesetak kvadratnih metara. – U te dve prostorije planirali smo da smestimo dečje odeljenje i tako ga razdvojimo od odeljenja za odrasle – kaže bibliotekarka Suzana Sigeti, i dodaje da će se time dobiti i više prostora za radionice koje se često organizuju za najmlađe čitaoce. – Čeka nas još mnogo posla oko uređenja tog prostora i idealno bi bilo kada bi se to zavrišlo do septembra da bismo novu školsku godinu dočekali spremni. Pošto se prilikom preseljenja računalo na manje prostora, police s knjigama su smeštene i u hodnik. Međutim, s obzirom na to da je sada odobreno proširenje, Suzana Sigeti kaže da će se knjige izmestiti iz hodnika.– U staroj biblioteci zidovi su bili visoki četiri metra i police su nam se protezale do plafona – objašnjava ona. – Ovaj objekat je niži i ima više prozora nego onaj u Ulici karlovačkih đaka, što doprinosi boljoj osvetljenosti ali oduzima prostor za police, i zato smo bili primorani na to da ih postavimo i u hodnik. Činjenica da su nam odborili korišćenje i preostale dve prostorije bitno menja situaciju. Biblioteka „Branko Radičević” od 1971. godine postoji u sklopu novosadske Gradske biblioteke. Tada je imala nešto više od 7.000 knjiga, a danas je taj broj utrostručen. Od 1973. do juna ove godine radila je u kući koju je prota Atanasije Popović svojevremeno poklonio Karlovačkoj gimnaziji, gde su vremenom uslovi za smeštaj sve većeg broja knjiga postali vrlo loši.

SANU: Politička odluka o osnivanju VANUK

sanu

   Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) ocenila je juče da je odluka o formiranju Vojvođanske akademije nauke, umetnosti i kulture (VANUK) politički motivisana i da predstavlja "odraz kratkovide politike" koja će doprineti razbijanju jedinstvenog naučnog i kulturnog prostora. SANU je u saopštenju ocenila da je jučerašnja odluka vojvođanskog parlamenta o osnivanju VANUK politički motivisana uz "zanimljivo pravno obrazložnje". "Donesena u zanimljivom trenutku i sa još zanimljivijim pravnim obrazloženjem, odluka o formiranju VANUK nas je uverila da se radi o upornom i pripremljenom političkom nastojanju koje će, ponovo upozoravamo, imati za rezultat relativizaciju ili čak razbijanje  jedinstvenog naučnog, umetničkog i kulturnog prostora", navodi SANU. SANU, ukazujući da je o toj odluci upoznata preko medija najavila je da će "nastaviti da kratkovidoj politici kao alternativu nudi ozbiljan, otvoren i argumentovan dijalog shodno zakonski definisanoj ulozi". "Javnost treba da bude svesna da su donesene odluke suviše ozbiljne da bi se prepustile samo političarima Skupštine Vojvodine", zaklučuje se u saopštenju. Vojvođanski parlament usvojila je juče odluku o osnivanju Javne ustanove Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture (VANUK) koja će se baviti unapređivanjem tih oblasti na teritoriji pokrajine. Radom VANUK-a biće stvoreni uslovi za "obezbeđenje ravnopravnosti, očuvanje i poštovanje različitosti kultura nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koje postoje u Vojvodini", naveo je predlagač odluke. Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Vladimir Pavlov rekao je da je predlog o osnivanju VANUK urađen u skladu sa odlukom Ustavnog suda Srbije iz 2012.  posle ukidanja dotadašnjih ingerencija Vojvođanske akademije nauka i umetnosti - VANU. Predstavnici opozicije u pokrajinskoj skupštini, uglavnom iz SNS, kritikovali su taj predlog ističući da je reč o "političkom projektu Pokrajinske vlade", koji je uz to, kako su dodali, u suptrotnosti sa Ustavom.

I Kikinda dobija park nauke

i

   Centar za stručno usavršavanje u Kikindi počeo je sa realizacijom projekta "Park nauke" koji je podržan od strane NIS-a kroz konkurs Zajednici zajedno. Cilj projekta je promocija prirodnih nauka među učenicima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Kroz projekat "Park nauke", koji je podržan od strane NIS-a u iznosu od 750 000 dinara, Centar za stručno usavršavanje uspostaviće učionice na otvorenom i instalirati trodimenzionalne nastavne objekte na prostoru oko Centra, prenosi portal kikinda.civilon.com. Instalacijom ovih nastavnih objekata učenicima će biti omogućeno da se na zanimljiv način upoznaju sa važnim prirodnim pojavama iz oblasti prirodnih nauka, pre svega geografije, fizike, matematike i meteorologije, a izgadnja učionice na otvorenom će omogućiti premeštanje procesa učenja iz zagušljivih prostorija u prirodno okruženje. Tim povodom Centar poziva sve zainteresovane da daju predlog za naziv "Parka nauke", a osnovna ideja je energija. Pet najboljih predloga će se razmatrati, a predlog sa najvećim brojem glasova dobiće vrednu nagradu, ističu u Centru. Predloge slati na mejl adresu Centra csukikinda2@gmail.com. Park će se otvoriti 10. novembra obeležavanjem Svetskog dana nauke.

Šansa za zapošljavanje mladih stručnjaka

   Četvrtu godinu zaredom kompanija „Karlsberg Srbija” izabrala je nove polaznike „Programa za lidere budućnosti“, a ovog puta priliku za sticanje prvog praktičnog poslovnog iskustva odmah nakon završenog fakulteta dobile su tri polaznice koje će početi da rade 15. jula u komercijalnom sektoru kompanije. Konkurencija je bila izuzetna jer su izabrane između 700 prijavljenih kandidata, nakon nekoliko krugova selekcije, a na ovogodišnjem konkursu mogli su da učestvuju apsolventi osnovnih ili master studija, kao i oni koji su u poslednju godinu dana diplomirali iz oblasti ekonomije – trgovine, marketinga, finansija, menadžmenta ili srodnih disciplina – s prosečnom ocenom iznad 8,5. Inače, za tri godine trajanja ovog programa karijeru u „Karlsbergu Srbija” počelo je osmoro akademaca, od kojih su četvoro još u programu, dok je troje, nakon završetka programa, nastavilo da radi u kompaniji.

Bezbedan prelaz za pešake u blizini žabaljske škole

   U blizini žabaljske škole „Miloš Crnjanski”, gde je najintenzivniji prolaz pešaka, postavljena su ovih dana dva semafora. Pešaci pritiskom na taster na stubu, aktiviraju zeleno svetlo čime je povećana njihova bezbednost u prelasku zebre. Po rečima direktora JKP „Razvoj” Miloša Šovljanskog, vrednost ulaganja je 5,3 miliona dinara, što je obezbeđeno iz pokrajinskih izvora i od naplate saobraćajnih kazni.

Prihodom od otpada pomaže bolesnima

   Prihod od ambalažnog otpada tokom muzičkog festivala „Egzit” biće iskorišćen u humanitarne svrhe za akciju „Humani ponedeljak”, koju od polovine lanjske sezone tokom leta na Štrandu organizuje JKP „Gradsko zelenilo”, za decu i odrasle obolele od retkih bolesti.Pi-ar menayerka kompanije „Grinteh” Kristina Cvejanov kazala je  u susretu s novinarima da će kampanja kompanije koja se bavi reciklažom, u dogovoru s festivalom „Egzit” i „Zelenilom” proteći pod motom „Doniraj svoj otpad” pa je apelovala na goste festivala i posetioce da iskorišćenu ambalažu odlože u namenske kante postavljene u kampu i na plaži. – Sa „Zelenilom”smo započeli saradnju krajem maja pa smo kante u više boja  za odlaganje različitog otpada postavili na Štrandu – rekla je Kristina Cvejanov. – Za mesec dana anagažovanog prikupljanja i promotivne kampanje „Vašu ambalažu u reciklažu” sakupili smo 500 kilograma PET boca, 200 kila limenki i tonu i po stakla. Molimo posetioce da obrate pažnju na to u koje kante odlažu otpad jer to ne čine svi pravilno. „Gradsko zelenilo” je upriličilo predaju čekova majkama trojice teško bolesnih dečaka za čije lečenje je u protekle tri sedmice prikupljen novac u akciji „Humani ponedeljak”. Čekove su predali vođa grupe „Apsolutno romantično” Petar Alvirović, pevač grupe „Amajlija” Bogoljub Banjac, pomoćni trener fudbalske reprezentacije Srbije do 20 godina, koja je na Svetskom prvenstvu na Novom Zelandu nedavno osvojila zlatnu medalju Milan Kosanović i fudbaler Radovan Pankov. Po rečima savetnika direktora za medije u JKP „Gradsko zelenilo” Ivana Nožinića, do sada je u akciji „Humani ponedeljak” sakupljeno 1.240.203 dinara za lečenje šestoro dece i mladića, a suma od 268.450 dinara do sada je najveći iznos, sakupljen za lečenje sedmogodišnjeg dečaka Đorđa Karamatu iz Novog Slankamena koji boluje od epilepsije, ima teško oštećenje mozga i životno je trenutno ugrožen.   – Ove sezone nam vreme ide naruku, paklene su vrućine pa je i poseta ogromna – naveo je Nožinić. – Lane nam vreme nije bilo naklonjeno, tokom jula bilo je 23 kišna dana.Osvrnuo se i na  učešće kompanije „Grinteh” u „Humanom ponedeljku”, rekašvi da je to još jedna potvrda da akcija JKP „Gradsko zelenilo” uživa podršku šire zajednice.To komunalno preduzeće odreklo se prihoda od ulaznica ponedeljkom da bi posetiocima dalo priliku da novac ostavljaju u posebne kutije za bolesnu decu.

Batina (ipak) iz raja izašla

batina

   Kada je prošle godine Zoran Milivojević, psihoterapeut izjavio za “Dnevnik” da ne bi bilo dobro da se iz budućeg Građanskog zakona izbace “vaspitne ćuške”, odnosno uskrati pravo roditelja da i blažim lupanjem po guzi ili prstima uče dete šta sme ili ne sme da čini, reakcija dela stručne javnosti bila je veoma burna. Mnogi su bili protiv Milivojevićevih stavova i zalagali se za to da se batina, bilo kakva, jednom zauvek protera iz Građanskog zakonika. Međutim, u toku javne rasprave o Građanskom zakoniku, koja će trajati do 1. jula naredne godine, iskristalisao se stav da takozvane “vaspitne ćuške” za decu ne treba da budu zabranjene i da država nema pravo da se umeša u odnose roditelja i dece ako je reč o najblažim udarcima po zadnjici mališana. Tako, ako dete hoće da pretrči preko kolovoza van pešačkog prelaza, da se pentra po ogradi terase ili da gura prstiće u šteker, a roditelj ga zbog toga udari po guzi kako bi ono najbrže shvatilo da je takvo ponašanje opasno, onda se to smatra činjenjem u najboljem interesu deteta. Drugim rečima, neće biti zabranjeno ono što se može smatrati opravdanim ponašanjem roditelja. S druge strane, roditelji neće smeti da podvrgnu dete ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo deteta. - Veoma me je obradovala odluka Komisije za izradu Građanskog zakonika da iz konačnog predloga izostave mnoge veoma sporne teme: od zabrane roditeljskih “vaspitnih ćuški” do surogat materinstva. Članovi Komisije imali su sluha za reakcije javnosti i potvrdili da se kod nas ipak može nešto promeniti nabolje – da se vredi boriti argumentima. Najveću dobit od polemike oko vaspitanja dece vidim u tome što je javnost počela da se bavi ovom temom, tako da sada o njoj kolektivno više znamo – rekao je Milivojević.

„Tijanin zakon“: Potraga za nestalim maloletnicima odmah

   Kada poslanici Skupštine Srbije usvoje izmene Zakona o policiji, policija će moći da u slučajevima nestanka lica bez odlaganja koristi raspoložive mere i radnje, i to odmah po prijavi nestanka. Razlog za hitne izmene Zakona o policiji je slučaj nestanka, a potom i ubistva maloletne Tijane Jurić iz Subotice, ali i česte kritike javnosti da postojeći pravni okvir za postupanje policije u situacijama kada je nestalo lice maloletno nije dobar. Naime, sada policija čeka da prođe 48 sati od trenutka prijave nestanka nekog lica, a praksa je pokazala da je u takvim slučajevima često svaki sat dragocen i može spasti nečiji život. Takođe, praksa je pokazala i da je skraćivanje vremena potrebnog za pronalaženje izvršioca krivičnog dela i žrtve od ključnog značaja za uspeh istrage.

Šta znači "biti muško"?

   U video snimku koji je nedavno postavljen na internetu 45 muškaraca, starih od pet do 50 godina odgovaraju na pitanje šta za njih znači izraz "budi muško". A kao što se i može pretpostaviti, odgovori variraju od starosne dobi ispitanika. Za najmlađe među njima "biti muško" znači biti "jak" dok nešto stariji dečaci to dovode u vezu sa "hrabrošću". Pojedini tinejdžeri kažu da su taj izraz čuli kada su oklevali da nešto učine, te je ta rečenica trebalo da ih potstakne da to i urade. "Budi muško, kakva glupost! Da li to znači da sam žena ako ne postupim na određen način?", navodi jedan 17-godišnjak dok nešto mlađi dečak dodaje: "To je seksistički. Postoje, takođe, i jake žene!" Za jednog 24-godišnjaka, "biti muško" znači biti "heroj u očima drugih". Pet godina stariji muškarac, pak, odgovara: "To je s...! Šta to znači? Muškarci koji ponižavaju žene, ja ne želim da budem takav tip muškarca". Tridesetogodišnjaci pokušavaju da u tome vide ispunjenje sna: "To znači stati u odbranu stvari u koje verujete". Jedan od njih, ipak, dodaje: "Šta definiše muškarca? Svako ima svoj put. Ono što mene čini muškarcem verovatno nije ono što vas čini muškarcem". Za one na pragu šeste decenije izgleda da je glavna odlika muškosti "vernost". "To je biti pošten, biti veran sebi, svom okruženju, ljudima s kojima radite, s kojima živite, koje volite", zaključuje jedan od najstarijih ispitanika.

Još vesti iz obrazovanja na sajtu www.srpss.org.rs a vesti iz javnog sektora
na sajtu
www.nsjs.org.rs

...............................................................................................

Pregled vesti za određeni dan možete preuzeti na stranici - Novosti.

...............................................................................................

Povratak na vrh stranice

Бројач посета

brojac poseta

Дизајн: С. Турински

© 2008 decembar nsprv

nsjss

Независни синдикат јавних служби

23.07.2015.
Саопштења:
Измена само једног члана ЗОСОВ
....................................
16.07.2015.
Саопштења:
Вербић опет погазио дату реч
....................................
03.07.2015.
Прописи:
Одлуке комисије за тумачење ПКУ
....................................
25.06.2015.
Саопштења:
Нема вајде ни од премијера
....................................
Документа:
Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба
....................................
12.06.2015.
Галерија 2015:
ne-decijem-radu-resize1
Не дечијем раду
....................................
Догађаји:
Презентација - Не дечијем раду
ne decijem radu-prezentacija-resize
....................................
11.06.2015.
Саопштења:
Образовањем против дечијег рада
....................................
10.06.2015.
Саопштења:
Програм рада Конференције
....................................
09.06.2015.
Саопштења:
ПОЗИВ на тематску конференцију (Не дечијем раду)
....................................
Инчонска декларација -
Квалитетно образовање за све
....................................
Образовање након 2015.
....................................
Документа:
Правилник о школском календару за основне и средње школе на територији АПВ за школску 2015/2016. годину
....................................
08.06.2015.
Саопштења:
Позив за конференцију (Не дечијем раду)
....................................
08.06.2015.
Брошура - Не дечијем раду
Brosura-2-resize
....................................
Лењир - Не дечијем раду
Bukmark-lenjir-resize
....................................
Флајер - Не дечијем раду
Ne-decijem-radu-flaj-resize
....................................
Црвени картон - Не дечијем раду
Crveni-karton-resize2015
....................................
02.06.2015.
Правници одговарају:
Како да добијете тумачење или мишљење Министарства
....................................
Документа:
Предлог Правилника о накнади путних трошкова (Суботица)
....................................
Службена белешка
(Путни трошкови)
....................................
Споразум о начину исплате разлике путних трошкова
....................................
Споразум о уређивању права на накнаду путних трошкова
....................................
27.05.2015.
Саопштења:
Још једни неуспешни разговори
....................................
26.05.2015.
Саопштења:
Чак 168 милиона деце радника
....................................
Победници на конкурсима ГНА 2015
....................................
Члан 56. ПКУ односи се и на председнике синдикалних организација НСПРВ (СрпС)
....................................
21.05.2015.
Саопштења:
Светски дан борбе против дечијег рада
(циркуларно писмо)
....................................
Плакат
Plakat-12-jun-2015resize
....................................
18.05.2015.
Документа:
Допис министарства начелницима и директорима
....................................
06.05.2015.
Саопштења:
Допис председницима синдиката - Потврда о овлашћеном лицу
....................................
05.05.2015.
Саопштења:
Нов начин финансирања кућа знања
.....................................
У сусрет Светском дану борбе против дечијег рада
....................................
Прописи:
ПРАВИЛНИК
о критеријумима и стандардима за финансирање основне школе
....................................
ПРАВИЛНИК
о критеријумима и стандардима за финансирање средње школе
....................................
04.05.2015.
Саопштења:
ГНА 2015 - Образовање заобилази сиротињу
....................................
28.04.2015.
Прописи:
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР (потписан)
....................................
27.04.2015.
Плакат ГНА 2015
Globalna-nedelja-akt2015resize
....................................
23.04.2015.
Документа:
Предлози решавања спорних питања за састанак ГО синдиката
....................................
21.04.2015.
Logo GNA 2015
Logo_GNA2015resize
....................................
02.04.2015.
Саопштења:
Победници у осликавању УСКРШЊИХ јаја
(ОШ “Братство и јединство”, Бело Блато)
...................................
Галерија 2015
Осликавање УСКРШЊИХ јаја
uskrs-b-blato-resize
...................................
01.04.2015.
Документа:
Бесплатни уџбеници
....................................
Зарада за време штрајка
....................................
Саопштења:
Управо изашао приручник за примену ПКУ
....................................
31.03.2015.
Саопштења:
ГНА 2015 (Глобална недеља акције)
....................................
Кровни закон коначно на јавној расправи
....................................
У борби за чланове страдала истина
...................................
26.03.2015.
Саопштења:
Тунел има (само) два излаза
...................................
Галерија 2015
Седница ИО НСПРВ
IO-26mart2015-resize
....................................
25.03.2015.
Саопштења:
Решење о промени висине плате (не) обавезно
....................................
24.03.2015.
Саопштења:
(Не)законито умањење зарада
....................................
Отпуштање 10 000 просветара
....................................
Шта је истина у штрајку просветара
....................................
23.03.2015.
Документа:
Бесплатни уџбеници
....................................
17.03.2015.
Саопштења:
Избор директора гимназије
....................................
О разлозима за протест просветара
....................................
(Заб)луде и за(б)луђени
....................................
12.03.2015.
Саопштења:
(НЕ)СПОРАЗУМ АНЕКС
....................................
Прилог: Плакат и позив на протест УСПРС и СрпС-а
....................................
05.03.2015.
Саопштења:
Тражили мање плате
....................................
03.03.2015.
Саопштења:
Председници синдиката без увећане зараде
....................................
Шта је донео, а шта оденео ПКУ
....................................
Штрајкачима мање плате
....................................
02.03.2015.
Саопштења:
Истине о штрајку
....................................
27.02.2015.
Документа:
Организација наставе за време законитог штрајка
.....................................
Права синдикалних представника по колективном уговору
....................................
Прописи:
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
....................................
18.02.2015.
Саопштења:
Штрајк (ни)је готов
....................................
07.02.2015.
Документа:
Споразум (предлог)
....................................
05.02.2015.
Саопштења:
Време (ЗА/РАС)плета
....................................
Документа:
Предлог Споразума о решавању спорних питања
....................................
Предлог Споразума (Штрајкачки одбор)
....................................
Споразум о решавању спора (синдикати)
....................................
03.02.2015.
Саопштења:
Ко је кога уцењивао?
....................................
Влада прихватила ПКУ, синдикати отежу
....................................
02.02.2015.
Документа:
Предлог Спорaзума
....................................
28.01.2015.
Саопштења:
Заборавили за шта су и кренули у штрајк
....................................
Документа:
ПКУ (предлог)
....................................
Закључак Владе - ПКУ
....................................
Закључак Владе - Споразум
....................................
22.01.2015.
Документа:
Споразум са синдикатима
 (предлог)
....................................
ПКУ 
(предлог)
....................................
16.01.2015.
Саопштења:
Разговор (не)угодни (путни трошкови)
....................................
14.01.2015.
Саопштења:
Остадосмо и без ПКУ и без солидарне исплате
....................................
Документа:
Мишљење Министарства финансија - ПКУ
....................................
Мишљење Министарства државне управе - ПКУ
....................................
Мишљење Министарства за рад - ПКУ
....................................
Мишљење Републичког секретаријата за законодавство - ПКУ
....................................
13.01.2015.
Саопштења:
Допис председницима синдиката за завршни рачун
....................................
09.01.2015.
Саопштења:
ПОЗИВ за седницу ИО НСПРВ
....................................
30.12.2014.
Nsprv-stoni-2015resize
Стони календар НСПРВ за 2015.
....................................
16.12.2014.
Саопштења:
Пуно хтели, пуно започели
....................................
09.12.2014.
Саопштења:
Настављају се преговори и штрајк
....................................
05.12.2014.
Прописи:
ПРЕДЛОГ измена и допуна ЗОСОВ
....................................
02.12.2014.
Прописи:
ПРЕДЛОГ Посебног колективног уговора
....................................
Саопштења:
Далеко од испуњења захтева, штрајк и даље
....................................
ПКУ и пре истека важећег
....................................
Радна група завршила измене КРОВНОГ ЗАКОНА
....................................
28.11.2014.
Саопштења:
Допис министру просвете, науке и технолошког развоја
....................................
Саопштење штрајкачког одбора
....................................
21.11.2014.
Саопштења:
Коначно отпремнине за војвођанске просветаре
....................................
Наставак штрајка у уторак
....................................
Вербић шумом, синдикати друмом
....................................
18.11.2014.
Саопштења:
На реду измена школске легислативе
....................................
“Штрајк” просветних радника
....................................