Независни Синдикат Просветних Радника Војводине

Press clipping:
Student pokrenuo humanitarnu akciju
Skup Nove tehnologije u obrazovanju
II ciklus obuka za prosvetne radnike u AP Vojvodini
Poseta školama u Novoj Crnji
XI Sajam obrazovanja

04.mart 2015.

Редовне ВЕСТИ можете пратити и на сајту
Синдиката радника у просвети Србије -
www.srpss.org.rs

................................................................................................

Прегледајте НОВО издање ИНФОРМАТОРА

................................................................................................

Danas nastavak pregovora

nastavak

   Predstavnici dva sindikata u štrajku: SRPS-a i USPRS pozvani su na sastanak u vezi sa nastavkom dogovora. Sastanak će biti održan danas u sredu 4. marta, u 13:00 časova u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 24, a sastanku će ispred Ministarstva prosvete prisustvovati Nemanja Đorđević, poseban savetnik ministra i dr Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje i inspekcijski nadzor, kaže se u pozivu sindikatima. U međuvremenu štrajk se nastavlja „do ispunjenja svih zahteva“ ili „do dobijanja garancija“ za tačku 2. Sporazuma, ma šta god to značilo.
   Ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin pozvao je sindikate prosvetnih radnika da što pre prekinu štrajk i istakao da se potpisani kolektivni ugovor odnosi i na članove sindikata koji ga nisu potpisali. „Uložite napor jer Ministarstvo prosvete svakodnevno čini da se štrajk što pre prekine i zbog učenika i zbog prosvetnih radnika“, kazao je Vulin novinarima u Beogradu.

Vulin: Verbićeva odluka u skladu sa zakonom

   Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin apelovao je na sindikate prosvete koji nisu potpisali Poseban kolektivni ugovor da ulože napor da se štrajk prekine. Vulin je napomenuo da je odluka ministra prosvete Srđana Verbića o smanjenju zarade onima koji su i dalje u štrajku, a nisu potpisali PKU u skladu sa zakonom. Ministar za rad je novinarima je tokom posete kompaniji "Majkrosof" rekao da je Poseban kolektivni ugovor (PKU) za prosvetu potpisan i odnosi se i na članove sindikata koji ga dosad nisu potpisali, odnosno na celu granu. "Reperezentativni sindikati su ga potpisali, molim vas učinite napor i vi, ja znam da Ministarstvo prosvete to svakodnevno čini, dajte da se to već jednom završi, zbog učenika ali i zbog samih zaposlenih", poručio je Vulin sindikatima koji nisu potpisali PKU. Vulin je rekao da je zakon "takav kakav jeste" i da je ministar prosvete odluku o smanjenju zarade onima koji su i dalje u štrajku doneo u skladu sa zakonom.

Štrajkačima plate manje od 15-16,7 odsto

   Ministar školski prebacio svoju odgovornost na direktore i u slučaju štrajka do 18. februara, jer plan nadoknade moraju napraviti dirktor i njegov školski sindikat i u slučaju štrajka od 18. februara, jer nije jasno rekao koliko je to umanjenje, već ostavio prostor za različite špekulacije. Ipak, zbog obaveze prema našim članovima i drugim zaposlenima koji su i sindikatu tražili odgovor na ovo pitanje, dužni smo reći da umanjenje zarade za vreme provedeno u štrajku, uz uslov da su štrajkači sve svoje poslove obavljali, sem časova koje su obavljali sa minimumom procesa rada, ovaj procenat je najviše 16,7%, ukoliko se radi o nastavnicima koji predaju predmet bez pismenog, a najviše 15% ukoliko se radi o nastavnicima predmeta sa pismenim zadatkom. Što se tiče drugih zaposlenih u štrajku, pa čak i onih na najjednostavnijim poslovima, njima se umanjenje kreće do 1/3 zarade, jer im za vreme provedeno u štrajku nije garantovan Zakonom propisani minimalac.
   Ukoliko je ministar imao volju i nameru da i provede ovu zakonsku meru, on je, po nama, trebao postupiti na način kao što je to postupio ministar policije koji je zaposlenim policijskim službenicima za vreme štrajka izračunao vrednost radnog časa i nije ostavio nikakvu dilemu koliko je eventualno umanjenje. Ovako ostaje utisak da se ministar školski ne snalazi najbolje, da ga njegovi savetnici, uključujući i specijalnog savetnika, g-dina Šuvakova, loše savetuju i guraju iz greške u grešku. Tako da umesto uređenih odnosa dve strane imamo programirani haos, koji i dalje traje u srpskim kućama znanja, a ministar ne doprinosi da se pronađe rešenje, već pospešuje haos koji traje gotovo od početka školske godine, a ne samo od nominalnog početka štrajka.
   I tako, štrajk se nastavlja, hvala Bogu više niko ne kaže – do ispunjenja svih zahteva, jer o onom krunskom zahtevu – izuzimanju od smanjenja plata niti je bilo reči, a niti više ima reči, već i ovi koji štrajkuju traže garancije. Ne znamo kakve, jer ako im nisu dovoljne garancije Vlade, čiji su zaposlenici, ko bi im te garancije mogao dati? Školska godina svakako je već u velikoj meri neregularna, a približavaju se i mala i velika matura, upisi i drugi izazovi koji uvek prate završetak školske godine.
(→Saopštenja)

Kovač: Predsednici sindikata imaju pravo na naknadu za sindikalni rad

kovac

   „Ministar školski očigledno ne zna svoj posao, a još manje Zakon, jer da zna sigurno ne bi naložio načelnicima školskih uprava i direktorima da po objavljivanju i stupanju na snagu novog PKU bez prava na uvećanu zaradu i adekvatnog rešenja, ostavi predsednike sindikata koji su takođe reprezentativni i koji nisu potpisali PKU, jer ako se na njih i ne odnose odredbe pomenutog PKU, sasvim je sigurno da se na njih odnose odredbe Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 75/2014) koje za bavljenje sindikatom u članu 211. propisuju to pravo, ne samo za reprezentativne sindikate, nego za sve sindikate, pa stoga ovaj član i citiramo jer njime (članom 211.) je propisano da se „kolektivnim ugovorom ili sporazumom između poslodavca i sindikata može utvrditi pravo na plaćeno odsustvo predstavniku sindikata, radi obavljanja sindikalne funkcije srazmerno broju članova sindikata“, te „ako kolektivni ugovor ili sporazum iz stava 1. ovog člana nije zaiključen, lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje reprezentativnog sindikata kod poslodavca za obavljanje sindikalne funkcije ima pravo: 1) na 40 plaćenih časova rada mesečno ako sindikat ima najmanje 200 članova i po 1 čas mesečno za svakih sledećih 100 članova; 2) na srazmerno manje plaćenih časova ako sindikat ima manje od 200 članova“. I ne samo to, čak i u slučaju „ako kolektivni ugovor ili sporazum iz stava 1. ovog člana nije zaključen, predsednik podružnice i član organa sindikata ima pravo na 50% plaćenih časova iz stava 2. ovog člana“. Vama ostavljamo da izračunamo procente“ rekao je juče Hadži Zdravko M. Kovač, generalni sekretar NSPRV.(→Saopštenja)

Vlada široke ruke za sindikalne lidere

   „Ministarstvo prosvete i Vlada Srbije su široke ruke, ne samo prema predsednicima sindikata u ustanovi, već i prema predstavnicima sindikata na višem nivou, pošto je utvrđena obaveza da je „poslodavac dužan da predsedniku, odnosno povereniku okružnog, odnosno regionalnog, gradskog, pokrajinskog i republičkog organa sindikata reprezentativnom na nivou Republike, potpisniku ovog Ugovora, isplaćuje uvećanu mesečnu platu u visini od 12%“, što će sigurno doneti nove glavobolje direktorima škola, jer je dosad bio problem i plaćanje 12%, a sad će pojedini direktori imati obavezu da isplaćuju i nekoliko puta po 12%, jer je u školama sijaset sindikalnih funkcionera gradskog, okružnog, regionalnog, pokrajinskog i republičkog ranga, pošto postoji više sindikalnih centrala i svi oni imaju neke decentralizovane oblike organizovanja i delovanja, a poneki direktori u svojim školama imaju i po 3, a neki (baš im i ne zavidimo) i po 4 sindikata. Tako je smandrljanim PKU utvrđeno pravo za brojne sindikalne predstavnike, pa neki ovaj PKU nazivaju kolektivnim ugovorom za sindikalne aktiviste, a ne i za sindikalne članove koji su ostali bez određenih prava, između ostalog i prava na minuli rad“ rekao je Hadži Zdravko M. Kovač, generalni sekretar NSPRV. (→Saopštenja)

Dobra vest: Od četvrtka PKU za prosvetu

   „Poslednjih dana ovom Sindikatu obraćao se velik broj članova i drugih zaposlenih, pitanjima kako da ostvare svoja prava ranije definisana u Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (PKU). Nažalost, morali smo konstatovati da je zbog nastale situacije došlo do prekida kontinuiteta pokrivenosti prava zaposlenih u ovom sektoru obrazovanja zbog činjenice da je starom PKU istekao rok na koji je zaključen, a novi nije bio u međuvremenu potpisan. Tako se na zaposlene u periodu od 12. januara 2015. do 05.03., kada stupa na snagu novi PKU, neposredno primenjivali samo Zakon o radu i školski zakoni u kojima je stepen ugovorenih prava niži nego stepen prava i prava ugovorenih u PKU“ rekao je Hadži Zdravko M. Kovač, generalni sekretar NSPRV.
   „Stoga je dobra vest bila ona od 18.02.o.g. da je sa tim danom ipak zaključen PKU i da će ovim Ugovorom svim zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika biti uređena prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada, kao i međusobni odnosi učesnika, osim prava utvrđenih u poglavlju VII „Sindikat zaposlenih“, koja se u delu odnose samo na reprezentativne sindikate i na reprezentativne sindikate potpisnike ovog Ugovora. Pri tome, ništa neće promeniti činjenica da su PKU potpisala dva sindikata, a dva nisu, navodno iz razloga što su od strane ministra prosvete uslovljavani da pre potpisivanja PKU potpišu Sporazum o rešavanju spornih pitanja, a oni su tražili dodatne garancije da će biti ispoštovana tačka 2. Sporazuma, u kojoj je utvrđena godišnja nagrada zaposlenima u ovom sektoru obrazovanja. Elem, zbog odredbi novog Zakona o radu, i ovako zaključen Kolektivni ugovor je „kišobran“, pod koji se mogu skloniti svi zaposleni ili makar velika većina, jer se najveći deo odredbi PKU odnosi na sve zaposlene, a manji deo na prava, obaveze i odgovornosti sindikalnih lidera koji će, zasad privremeno, a ubuduće i trajno, ostati bez prava utvrđenih u članu 56. PKU, koji definiše za predsednika sindikata, člana sindikata potpisnika platu veću za 12%“ kaže Kovač.
  „U svakom slučaju, došlo je do izvesnog olakšanja, jer je vest da će uskoro zaposleni u prosveti, kao i njihove kolege u zdravstvu, kulturi i uopšte u javnom sektoru, imati kolektivni ugovor i prava iz njega. Naravno da će jedni biti zadovoljni, a drugi ne, jer je Kolektivni ugovor ipak promenio neke odnose i neka prava umanjio, a neka čak i povećao“ kaže Zdravko Kovač.
(→Saopštenja)

Pregovori o još tri kolektivna ugovora

   U toku su pregovori oko zaključivanja još tri kolektivna ugovora u obrazovanju: PKU za visoko obrazovanje, PKU za studentski standard i PKU za zaposlene u predškolskim ustanovama.

Prolećno zasedanje parlamenta

   Skupština Srbije počela je juče, uz gardu Vojske Srbije ispred Doma Narodne skupštine i himnu Bože pravde, redovno prolećno zasedanje. Sednicu je sazvala predsednica parlamenta Maja Gojković, a na dnevnom redu nalazi se 16 tačaka. Poslanici će raspravljati o izmenama više zakona, a na dnevnom redu je i zbirna lista kandidata za izbor članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Poseta prvih ljudi Sekretarijata Novoj Crnji

poseta

   Pored mera koje se sprovode kako bi se ostvarila bezbednost učenika u obrazovnim institucijama, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje ima i ulogu savetodavca na ovim sastancima s predstavnicima škola, lokalnih samouprava i prosvetnih inspektora – rekao je Aleksandar Jovanović, zamenik pokrajinskog sekretara, 25. februara 2015. godine, na početku radnog susreta u Novoj Crnji. Zajedno s pomoćnicom pokrajinskog sekretara za obrazovanje Ljubicom Srđanov, posetio je Srednju školu „Đura Jakšić” u Srpskoj Crnji, osnovne škole „Đura Jakšić”, takođe iz Srpske Crnje, „Petefi Šandor” iz Nove Crnje i „4. oktobar” iz Vojvode Stepe. Škola domaćin bila je Srednja škola „Đura Jakšić” iz Srpske Crnje. Nova Crnja je mala i siromašna opština, ali se čelnici lokalne samouprave svojski trude da dobro sarađuju sa svim obrazovno-vaspitnim ustanovama i da im pomažu koliko je to moguće. Na radnom sastanku, pored predstavnika Sekretarijata, prisutni su bili i Ljubomir Žeželj, direktor Srednje škole „Đura Jakšić”, Petar Stojaković, sekretar, Marija Gajinov pedagoškinja, te Milovan Starovlah, predstavnik saveta roditelja. U ime Osnovne škole „Đura Jakšić” bili su Branka Milankov, direktorka, Dragana Ninković, sekretarka, Milica Mićić, pedagoškinja i Anica Garić, predstavnica saveta roditelja i školskog odbora. Iz OŠ „Petefi Šandor” iz Nove Crnje sastanku su prisustvovali Jožef Biači, direktor, Eržebet Nađ, sekretarka i Čila Kovač, predstavnica školskog odbora. Osnovnu školu „4. oktobar” iz Vojvoda Stepe predstavljali su Nataša Smiganić, direktorka i Ognjen Cvetković, pedagog. Pored navedenih predstavnika obrazovnih ustanova, na sastanku su bili i Jelena Budimir, prosvetna inspektorka, Jelena Jevremović, načelnica društvenih delatnosti i Pera Milankov, predsednik opštine.

Da ne poveruješ

   Najveće dostignuće jeste osnivanje opštinskog JKP-a za autobuski prevoz. Tako danas svi učenici na nivou opštine, u svim okolnim naseljima, imaju obezbeđen besplatni prevoz do svojih škola. To je jedan od razloga što većina dece u opštini upisuje srednju školu u Srpskoj Crnji – rekao je Pera Milankov, predsednik opštine Nova Crnja.

Seminar u školi Matko Vuković

   U Osnovnoj školi Matko Vuković održan je dvodnevni seminar. Reč je o projektu Udruženja građana “Edukativnog centra Roma” u partnerstvu sa školama Matko Vuković i Đuro Salaj. Cilj projekta je da se ukaže da učenici u rizicima osipanja redovno pohađaju školu i što uspešnije završe školsku 2014/15 godinu. Ovim projektom je omogućena direktna podrška deci koja pohađaju OŠ Matko Vuković i Đuro Salaj u savlađivanju gradiva, motivaciju za dalje školovanje i redovnije pohađanje nastave, kao i ostvarivanje redovnog kontaktna sa roditeljima. U toku je realizacija dva seminara za prosvetne radnike ovih škola. Nakon potpisanog Sporazuma o saradnji sa školama UG Edukativni centra Roma je započeo terenski rad na teritoriji ove sve škole pružajući podršku deci kako bi se smanjilo nerodovno pohađanje škole. Uz preporuku stručne službe školske administracije skrenuta je pažnja na konkretne probleme svih učenika. ECR sa partnerskim školama gleda da stvori atmosferu poverenja odakle bi proistekle i određene inicijative bitne za život svih u naselju. Projekat finansira Pestalozi fondacija iz Švajcarske. https://www.youtube.com/watch?v=UZVaiMxEBMs

Poseta predstavnika Pokrajinskog sekretarijata Univerzitetu Kembridž

   Srpsko/mađarsko/hrvatsko-engleska bilingvalna nastava u sedam osnovnih škola i tri gimnazije, kao i u tri vrtića u Vojvodini biće još kvalitetnija i bolja nego do sada, jer se, između ostalih, o tome brine i Univerzitet Kembridž. Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, ovih dana, biće gosti izdavačkog centra čuvenog engleskog univerziteta. Oni u Kembridž putuju na poziv Britanskog saveta u Beogradu, a poseta je upriličena i biće iskorišćena za učešće u radionicama, kao i na predavanjima o prenošenju znanja na stranom jeziku i izvođenju bilingvalne nastave. Dvojezička nastava u vojvođanskim obrazovnim ustanovama odvija se već petu godinu sa velikim uspehom i izuzetnim interesovanjem učenika i roditelja. Nastavu nadziru i ocenjuju i profesori Univerziteta u Novom Sadu.

Početak drugog ciklusa obuka za prosvetne radnike u AP Vojvodini

pocetak

   Nastavak saradnje Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Fonda „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine na realizaciji projekta „Mogućnosti korišćenja EU fondova u oblasti obrazovanja”, označen je prvom obukom za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama s područja AP Vojvodine u drugom polugodištu školske 2014/2015. godine, koja je održana u Somboru. Da podsetimo, obuku „Fondovi Evropske unije: od ideje do realizacije” tokom 2014. godine prošlo je ukupno 125 polaznika iz 51 institucije u AP Vojvodini u okviru pet obuka koje su se održale u Kanjiži, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Vršcu i Subotici. U drugom polugodištu predviđeno je održavanje ukupno šest obuka od kojih se prva realizovala u Somboru, od 11. do 13. februara 2015. godine, u prostorijama Doma učenika srednjih škola. Obuku za osposobljavanje za pripremu evropskih projekata prošla su ukupno 23 polaznika iz 13 institucija s područja grada Sombora i opština Apatin, Odžaci i Kula. Tokom prvog dana polaznici su imali prilike da se upoznaju s mogućnostima finansiranja iz programa Evropske unije kao što su Erazmus+, Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke, dok je poseban akcenat stavljen na programe prekogranične saradnje s Mađarskom i Hrvatskom koji su relevantni za područje Zapadno-bačkog okruga, a finansiraju se iz IPA Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Tokom drugog dana obuke polaznici su imali prilike da se oprobaju u pripremi prekograničnih projekata formulisanjem osnovnih elemenata projekta u okviru logičke matrice. Obuka je rezultirala s pet projektnih ideja u oblasti razvoja obrazovnog turizma, rada s decom iz marginalizovanih društvenih grupa, unapređivanja fakultativne i praktične nastave, kao i predstavljanje malih, seoskih škola kao višefunkcionalnih ustanova ključnih za razvoj manjih sredina. Poslednji dan bilo je reči o budžetiranju projekata, kao i o sadržaju aplikacionih formulara. Takođe, Informacioni kutak Evropske unije, Novi Sad predstavio je projekat Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji pod nazivom „Evropski dnevnik – mudar izbor 2014–2015”. Obukama do kraja školske 2014/2015. godine biće obuhvaćeno preko 270 polaznika iz preko 106 obrazovno-vaspitnih ustanova širom AP Vojvodine.

Učenje stranih jezika – što ranije

ucenje

   Sve češće roditelji se odlučuju da upišu svoje dete u školu stranih jezika već u trećoj ili četvrtoj godini, drugi pak smatraju da nije dobro preopteretiti dete već u tom uzrastu. Najčešći strah roditelja je da dete na kraju nauči bolje strani jezik nego maternji. Kada je dete spremno za učenje drugog jezika, koliko je to učenje svrsishodno, samo su neke od dilema koje roditelji imaju. U školama stranih jezika kažu da deca najlakše usvajaju jezike kroz igru. Stručnjaci smatraju da je skoro nemoguće da deca učeći strani jezik zaborave maternji, navodeći kao primer uslove pod kojima deca uče jezike. Sposobnost dece za učenje jezika slabi već od sedme godine, pa se zbog toga smatra da je najbolji period za početak učenja stranog jezika od treće do sedme godine. Poznavanje jezika postalo je nešto što je neophodno u savremenom svetu, pa se zbog toga ne kaže džabe koliko jezika govoriš toliko vrediš. https://www.youtube.com/watch?v=VEdoJrC4LM8

Održano predavanje o programu "NTC sistema učenja"

   U sali Nove opštine održano je predavanje o  programu “NTC sistema učenja”, autora dr Ranka Rajovića i Uroša Petrovića. Ovakve radionice ranije su bile organizovane u okviru sekcije za uspešnu i darovitu decu, koja je okupljala učenike iz nekolicine subotičkih osnovnih škola, a koje su probudile veliko interesovanje, kako dece, tako i njihovih roditelja. Na Otvorenom univerzitetu od ponedeljka, 02. marta, počinje sa radom NTC školica. U pitanju su radionice namenjenje učenicima osnovnoškolskog uzrasta, čiji je cilj podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti učenika, razvijanje koordinacije pokreta i motorike, razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja i pravovremeno uočavanje darovitih učenika i podsticanje razvoja njihove darovitosti. https://www.youtube.com/watch?v=z6IAXAFU8Tg

Kako do traženih zanimanja iz mašinstva

   U Srednjoj mašinskoj školi u Novom Sadu u četvrtak 5. marta održaće se okrugli sto na temu "Potrebe i promocija traženih zanimanja iz oblasti mašinstva". Osim direktora osnovnih škola sa teritorije grada Novog Sada, u razgovoru će učestvovati i dekan Fakulteta tehničkih nauka, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, načelnik Nacionalne službe za zapošljavanje, načelnik Školske uprave Novi Sad i predstavnici privrednih subjekata iz Novog Sada. Razgovor počinje u 11 časova.

Novi plan raspodele besplatnih udžbenika

novi

   Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku o izmeni modaliteta raspodele besplatnih udžbenika. Od naredne, 2015/2016. školske godine učenici iz osnovnih, ali i iz srednjih škola dobijaće besplatne udžbenike po kriterijumima koje je utvrdilo Ministarstvo – deca samohranih roditelja, deca iz hraniteljskih porodica i domova za nezbrinutu decu, deca iz porodica u kojima su oba roditelja nezaposlena, kao i drugi učenici iz materijalno ugroženih porodica. Iznos sredstava namenjenih za Projekat „Besplatni udžbenici“ ostaju ista kao i prošle godine (blizu 600.000.000 dinara), samo će se promeniti model raspodele udžbenika. U narednim danima sve škole u Srbiji biće obaveštene o novom planu raspodele besplatnih udžbenika, a u prvoj polovini marta roditelji će imati priliku da se na osnovu navedenih kriterijuma prijave za pomoć u vidu besplatnih udžbenika. Apelujemo na škole, nastavnike i roditelje da ne ulaze u postupak nabavke udžbenika do kraja marta kada će biti poznato koji učenici i u kom obimu dobijaju besplatne udžbenike. Podsećamo da su besplatni udžbenici prethodnih godina bili davani na korišćenje svim učenicima u Srbiji koji pohađaju neki od prva četiri razreda osnovne škole, i to za predmete: maternji jezik, matematika i svet oko nas. Za ostale predmete roditelji su sami nabavljali udžbenike. Kako bi izabrali najkvalitetniji udžbenik koji će upotrebljavati, nastavnicima i učiteljima trebalo bi omogućiti dovoljno vremena za detaljan uvid u sve odobrene udžbenike iz Kataloga udžbenika za 2015/2016. godinu. Ovaj Katalog sadrži blizu 1700 odobrenih naslova.

Dosadašnji način raspodele besplatnih udžbenika pun manjkavosti

   Najpre, socijalno i materijalno ugroženi učenici kojima treba pomoći poklanjanjem besplatnih učenika, ne pohađaju samo prva četiri razreda osnovnih škola koji su do sada bili obuhvaćeni Projektom „Besplatni udžbenici“. Pomoć je potrebna i jednom delu učenika u starijim razredima osnovne, kao i u srednjoj školi. Zato su besplatne udžbenike dobijala i deca iz finansijski stabilnih porodica koje mogu sebi da priušte kupovinu novih udžbenika. Takođe, dosadašnja upotreba knjiga iz Projekta „besplatni udžbenici“ imala je velika ograničenja – učenici su imali obavezu da po završetku školske godine udžbenike koji su dobili na poklon vrate neoštećene. Zbog toga po ovim knjigama učenici nisu smeli da pišu, da podvlače tekst, morali su da se trude da ih očuvaju kako bi i naredne generacije mogle da ih koriste. Zbog toga je novim planom raspodele „Besplatnih udžbenika“ odlučeno da učenici knjige mogu da zadrže i po završetku školske godine.

Koncert dobitnika stipendije Fonda „Bugarinović“

   U svečanoj sali Gradske kuće u Novom Sadu u utorak 3. marta održan je koncert dobitnika stipendije Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin". U programu su učestvovali  učenici Srednje muzičke škole "Isidor Bajić": Milan Perišić (tenor), Marina Santrač (mecosopran), Aleksandar Janjić (tenor), Marko Aleksić (bariton) i Ivona Šari (sopran), kao i studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu: Nikolina Pušara (sopran), Svjetlana Đokić (mecosopran), Miloš Milojević (bas) i Maja Andrić (sopran). Korepetitori su Nikola Đokić, student II godine, i Strahinja Đokić, student IV godine. Koncert je počeo u 20 časova a ulaz je bio slobodan.

Muzej Vojvodine: Predavanje za početnike

   U Muzeju Vojvodine u Novom Sadu u sredu 4. marta održaće se predavanje inspirisano sedamdesetogodišnjicom od završetka Drugog svetskog rata "Razglednica iz srca Evrope - Krakov". Predavač je Ivan Kukurov, a program počinje u 19 časova. Predavanje će se održati u zgradi Muzeja Vojvodine u Dunavskoj 35.

Politički sistem SAD za početnike

   U Američkom kutku juče je u 18.30 časova, u okviru ciklusa o političkom sistemu, partijama, pravnom uređenju i predstojećim predsedničkim izborima u SAD, održano predavanje "Američki predsednici u eri hladnog rata". "Kada su SAD postale svetska supersila, kako se vodio Hladni rat, taktike američkih predsednika u sukobu sa SSSR-om, zašto su SAD pobedile u Hladnom ratu i kako bi svet izgledao danas da je rezultat bio drugačiji?", neka su od pitanja o kojima je bilo reči na predavanju. Predavač je bio Predrag Rajić, diplomirani pravnik.

Napredak u dečjoj zaštiti, ali još ima “zaboravljene” dece

napredak

   U Srbiji je primetan jasan napredak u sektoru reforme dečje zaštite, ali i dalje ima dece koja su sklonjena i zaboravljena, što uz hroničan nedostatak finansijskih sredstva, birokratiju i sporu promenu svesti, upućuje na dodatni oprez, ocenjeno je danas na okrugom stolu u organizaciji UNICEF-a. Deca mnogo manje umiru pre trećeg rođendana, manje njih se rađa sa HIV-om, sve više mališana ostaje u svojim biološkim porodicama, imaju bolji pristup školskom sistemu i manje ih je koji zbog sukoba sa zakonom ostaju u zatvorima, rečeno je na skupu. Međutim, uprkos napretku i vidljivo manjem broju dece u domovima ali i opredeljenju da deca rastu u biološkoj porodici osim kad je to nemoguće, u ovoj oblasti i dalje nedostaju jasne informacije, pa je teško da se presuđuje o reformi kada nema podataka, rečeno je na skupu na kojem su predstavljeni rezultati evaluacije u oblasti reforme dečje zaštite za period od 2005. do 2012. godine. Istraživanje je rađeno u 11 zemalja jugoistočne Evrope i centralne Azije, uključujući Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Azerbejdžan, Belorusiju, Ukrajinu, u kojima je, kako je rekao viši regionalni savetnik UNICEF-a za zaštitu dece Žan Klod Legrand reforma počela različitom brzinom i sa različitim ambicijama. "Države treba da osiguraju da se deca ne odvajaju od roditelja osim u neophodnim slučajevima", rekao je Legrand, smatrajući da je odrastanje dece u biološkim porodicama prvi prioriteta vlada. Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević i Nataša Simović ponovili su da je broj dece u domovima smanjen, ojačana je uloga porodičnog smeštaja, kao i uloga centara za socijalni rad. Problem su kapaciteti, pre svega ekonomski, pa treba razmotriti mogućnost da se određene usluge finansiraju sa centralnog nivoa, bez želje za centralizmom, rečeno je na skupu.

Maloletnici iz Bačkog Petrovog Sela osumnjičeni za krađu

   Pripadnici policije u Bečeju uhapsili su maloletnika iz Bačkog Petrovog Sela zbog osnovane sumnje da je, sa još dve maloletne osobe, učinio krivična dela razbojništva i teške krađe, saopštila je danas Policijska uprava u Novom Sadu. Taj maloletnik se tereti da je 20. februara u Bačkom Petrovom Selu slomio prozor na kući jednog meštanina, koga su njih trojica tukli i opljačkali. Sumnja se i da su iste noći ukrali novac iz još jedne kuće, čiji su vlasnici spavali. Policija je identifikovala i ostale izvršioce i sumnja da je reč o dvojici dečaka koji ne podležu krivičnoj odgovornosti, navedeno je u saopštenju.

Lekari: Nedopustivo odbijanje vakcinisanja

   Roditelji ne bi smeli da odbijaju vakcinaciju dece, ne samo zbog toga što to zakonska obaveza, već zato što je vakcinacija neophoda u očuvanju zdravlja od brojnih zaraznih bolesti, ocenili su stručnjaci na tribini posvećenoj toj temi i istakli da su neutemeljene informacije o sve češćim negativnim posledicama vakcinacije. Infektolog Dragan Delić naveo je da jedan od problema zbog kojih se u javnosti pojavio negativan stav prema vakcinama, leži u tome što "o stručnim stvarima raspravljaju laici, koji su najglasniji dok struka ćuti", što je kako je dodao neprihvatljivo. "Vakcinacija je nauka... Hajde da pokrenemo debatu o tome da li da tenkovsku brigadu smestimo u Kragujevcu ili u Zaječaru... veoma je opasno kad o stručim, naučnim stvarima struka ćuti, a govore laici", istakao je Delić na tribini "Značaj vakcinacije za zdravstvenu zaštitu u Srbiji". Prema njegovim rečima, pogrešno je uverenje da su infektivne bolesti bezopasne, zbog čega neki odustaju od vakcinacije, jer se one mogu javiti i u ozbiljnim oblicima i ponekad izazvati smrtni ishod.

Još vesti iz obrazovanja na sajtu www.srpss.org.rs a vesti iz javnog sektora
na sajtu
www.nsjs.org.rs

.........................................................................................................

Pregled vesti za određeni dan možete preuzeti na stranici - Novosti.

.........................................................................................................

Povratak na vrh stranice

Бројач посета

brojac poseta

Дизајн: С. Турински

© 2008 decembar nsprv

nsjss

Независни синдикат јавних служби

03.03.2015.
Саопштења:
Председници синдиката без увећане зараде
....................................
Шта је донео, а шта оденео ПКУ
....................................
Штрајкачима мање плате
....................................
02.03.2015.
Саопштења:
Истине о штрајку
....................................
27.02.2015.
Документа:
Организација наставе за време законитог штрајка
.....................................
Права синдикалних представника по колективном уговору
....................................
Прописи:
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
....................................
18.02.2015.
Саопштења:
Штрајк (ни)је готов
....................................
07.02.2015.
Документа:
Споразум (предлог)
....................................
05.02.2015.
Саопштења:
Време (ЗА/РАС)плета
....................................
Документа:
Предлог Споразума о решавању спорних питања
....................................
Предлог Споразума (Штрајкачки одбор)
....................................
Споразум о решавању спора (синдикати)
....................................
03.02.2015.
Саопштења:
Ко је кога уцењивао?
....................................
Влада прихватила ПКУ, синдикати отежу
....................................
02.02.2015.
Документа:
Предлог Спорaзума
....................................
28.01.2015.
Саопштења:
Заборавили за шта су и кренули у штрајк
....................................
Документа:
ПКУ (предлог)
....................................
Закључак Владе - ПКУ
....................................
Закључак Владе - Споразум
....................................
22.01.2015.
Документа:
Споразум са синдикатима
 (предлог)
....................................
ПКУ 
(предлог)
....................................
16.01.2015.
Саопштења:
Разговор (не)угодни (путни трошкови)
....................................
14.01.2015.
Саопштења:
Остадосмо и без ПКУ и без солидарне исплате
....................................
Документа:
Мишљење Министарства финансија - ПКУ
....................................
Мишљење Министарства државне управе - ПКУ
....................................
Мишљење Министарства за рад - ПКУ
....................................
Мишљење Републичког секретаријата за законодавство - ПКУ
....................................
13.01.2015.
Саопштења:
Допис председницима синдиката за завршни рачун
....................................
09.01.2015.
Саопштења:
ПОЗИВ за седницу ИО НСПРВ
....................................
30.12.2014.
Nsprv-stoni-2015resize
Стони календар НСПРВ за 2015.
....................................
16.12.2014.
Саопштења:
Пуно хтели, пуно започели
....................................
09.12.2014.
Саопштења:
Настављају се преговори и штрајк
....................................
05.12.2014.
Прописи:
ПРЕДЛОГ измена и допуна ЗОСОВ
....................................
02.12.2014.
Прописи:
ПРЕДЛОГ Посебног колективног уговора
....................................
Саопштења:
Далеко од испуњења захтева, штрајк и даље
....................................
ПКУ и пре истека важећег
....................................
Радна група завршила измене КРОВНОГ ЗАКОНА
....................................
28.11.2014.
Саопштења:
Допис министру просвете, науке и технолошког развоја
....................................
Саопштење штрајкачког одбора
....................................
21.11.2014.
Саопштења:
Коначно отпремнине за војвођанске просветаре
....................................
Наставак штрајка у уторак
....................................
Вербић шумом, синдикати друмом
....................................
18.11.2014.
Саопштења:
На реду измена школске легислативе
....................................
“Штрајк” просветних радника
....................................
14.11.2014.
Саопштења:
Одлука о штрајку (председнику Владе)
....................................
13.11.2014.
Саопштења:
ШТРАЈК - коначна одлука РКО НСПРВ западнобачког округа
....................................
08.11.2014.
Документа:
Психолошке кризне интервенције у школама
....................................
06.11.2014.
Документа:
ШТРАЈК - Одлука и упутство
....................................
05.11.2014.
Саопштења:
СрпС се изјаснио о штрајку
....................................
03.11.2014.
Документа:
Стратегија развоја школског спорта у АПВ
....................................
30.10.2014.
Саопштења:
ПОЗИВ за седницу ИО НСПРВ
....................................
Допис председницима синдиката у вези Одлуке о штрајку
....................................
Одлука о
ШТРАЈКУ
....................................
28.10.2014.
Саопштења:
Отворено писмо министру просвете
....................................
Синдикати не одустају од борбе
....................................
У школама незаконито умањен минули рад
....................................
27.10.2014.
Саопштења:
Отворено писмо министру финансија
....................................
24.10,2014.
Саопштења:
Допис специјалном саветнику министра Миловану Шуваков
....................................
Допис посланичким групама
....................................
23.10,2014.
Саопштења:
Говор Хаџи Здравка М. Ковача са протеста у Београду
....................................
Галерија 2014:
ПРОТЕСТ у Београду
protest-okt-2014resize
....................................
20.10.2014.
Саопштења:
Саопштење за председнике синдиката (СрпС)
....................................
Упутство за организацију
ШТРАЈКА
....................................
15.10.2014.
Саопштења:
Одлука о ШТРАЈКУ и захтеви
....................................
Упутство о вођењу
ШТРАЈКА
....................................
14.10.2014.
Саопштења:
Одбор за просвету без слуха за просветаре
....................................
Штрајк и протести извесни
....................................
07.10.2014.
Саопштења:
Допис министру просвете
....................................
Просветари не одустају од својих захтева
....................................
Угрожени миленијумски циљеви развоја
....................................
03.10.2014.
Галерија 2014:
Слике са састанка ИО НСПРВ
IO-sastanak2014resize
....................................
WTD - свечаност
WTD-svecanost-2014resize
....................................
Светски дан учитеља
....................................
WTD-2014-resize
....................................
Догађаји:
Презентација:
5.oktobar WTD
WTD-2014-ppt1-resize
....................................
Презентација:
Инвестирајто у будућност - инвестирајто у наставнике
WTD-2014-ppt2-resize
....................................
Видео прилог:
Unite Campaign Global Culmination
Unite-Campaign-Glob-2014res
....................................
Видео прилог:
Video-EI_ETUCE Unite Culmination Event-Europe
Video-EI_ETUCE-2014resize
....................................
01.10.2014
Новости:
5.октобар - флајер
5-oktobar-flajer-resize2014
....................................
Твој глас за образовање -
плакат
Tvoj-glas-za-obrazovanje-resize2014
....................................
30.09.2014.
Саопштења:
Упутство о организовању штрајка упозорења
....................................
Отворено писмо - Светски дан учитеља
....................................
29.09.2014.
Саопштења:
ШТРАЈК упозорења
....................................
Одлука о начину пружања правне заштите члановима НСПРВ
....................................
Документа:
УПУТ за остваривање правне помоћи
....................................
26.09.2014.
Саопштења:
Одлука о ШТРАЈКУ
....................................
25.09.2014.
Саопштења:
Ни платни разреди неће поправити материјални положај просветара
....................................
24.09.2014.
Саопштења:
У сусрет Светском дану учитеља
....................................
Допис у вези правне помоћи
...................................
Реформа плата у јавном сектору
...................................
План активности
...................................
Платни разреди
....................................
23.09.2014.
Саопштења:
Сваком детету наставник
...................................
СВЕТСКИ ДАН УЧИТЕЉА - плакат
Plakat-5-oktobar-2014resize
...................................
22.09.2014.
Документа:
Концепт плате
...................................
Општи описи платних група
...................................
Реформа система плата
(презентација)
...................................
22.09.2014.
Саопштења:
Ускоро и нов Закон о платама у јавном сектору
...................................
16.09.2014.
Саопштења:
5.октобар - Светски дан наставника
...................................
Још једни јалови преговори у министарству школском
...................................
13.09.2014.
Галерија 2014:
Слике са СЛАВЕ
slava-2014resize
...................................
09.09.2014.
Саопштења:
ПОЗИВНИЦА за СЛАВУ
2014-09-08--pozivnica-za-sl
...................................
У сусрет још једној еснафској СЛАВИ српских учитеља
...................................
(Пре)минули рад
...................................
Документа:
Стручно упутство о начину израде школске документације
...................................
04.09.2014.
Саопштења:
Између закона, политике и појединачних интереса
...................................
02.09.2014.
Саопштења:
Још један неуспешан и бескористан штрајк
...................................
Угашена најстарија основна школа у Сомбору
...................................
Уместо решења министар уноси забуну међу просветаре
...................................
28.08.2014.
Документа:
Правно уређење положаја и улоге синдиката
...................................
26.08.2014.
Саопштења:
Допис градоначелнику Суботице
..................................
Измене Закона о раду и права по ПКУ
..................................
Уставни суд пресудио
..................................
Штрајк кад му време није
...................................
18.08.2014.
Новости:
Прегледајте ЛЕТЊИ РЕТРОВИЗОР
letnji retrovizor 2014resize
..................................
15.08.2014.
Саопштења:
Саопштење ГрО Суботица - ПРЕВОЗ
..................................
12.07.2014.
Документа:
Обележавање 30.јула УН дана борбе против трговине људима
...................................